De Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk verleent financiële steun aan projecten die gericht zijn op beeldende kunst, kunstnijverheid en toneel in de periode van de 17e tot en met het begin van de 20e eeuw. Op die manier levert de stichting een bijdrage aan de totstandkoming van wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding van publicaties, tentoonstellingen of andere publieke manifestaties.

Er zijn veel schilders, verscheidene kunstenaars, weinig genieën
infoHonoré Daumier: De schilderijen-liefhebbers © Boijmans Van Beuningen